تماس با گروه

تماس با گروه:

تلفن: 15-38829501 051 داخلی 297 و 200 و 234

دور نگار: 38829500 051

پست الکترونیک: oralmedicinedept[at]gmail.com

آدرس پستی :مشهد ،ابتدای بلوار وکیل آباد، دانشکده دندانپزشکی ، بخش بیماریهای دهان

منوی اصلی