برنامه هفتگی اساتید

 برنامه هفتگی اساتید

برنامه های بخش:

برنامه بخش اساتید

روزهاي هفته

سال پنجم-ششم

5/10-5/8

14-45/12

 

شنبه

دكترحسين پور

دكتر مظفری- دکتر دلیر

دکتر امیرچقماقی

سمینار: دکتر مظفری

بخش و بیوپسی: دکتر دلیر

 

 

يكشنبه

دکتر دلاوریان -دكتر صنعت خانی

دکتر امیرچقماقی - دكتر سرابادانی

کلینیک درد: دکتر مظفری

سمینار: دكتر سرابادانی

بخش: دکتر دلاوریان - دکتر امیرچقماقی

 

 

*دوشنبه

دکتر دلیر - دکتر صنعت خانی

دکتر امیرچقماقی – دکتر پاک فطرت (چرخشی)

کلینیک درد: دكتر مظفری

لیزر: دكتر سرابادانی

سمینار: دکتر دلیر

بخش: دکتر مظفری

 

 

سه شنبه

دکتر پاک فطرت- دکتر دلاوریان

دكتر حسين پور- دکتر دلیر

سمینار: دكتر پاک فطرت

بخش و بیوپسی: دکتر دلاوریان-

دکتر صنعت خانی

چهارشنبه

دكتر حسين پور - دکتر امیرچقماقی

دکتر پاک فطرت

 

سمینار: دکتر امیرچقماقی

بخش: دکتر پاک فطرت

 


"برنامه ليزر عملی بيماريهاي دهان"

نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

تاریخ

استاد

آسیستان

31/6/93

   

7/7

 

دکتر موسوی

14/7

 

دکتر رحیمی

28/7

 

دکتر زمانی

5/8

 

دکتر قاضی

19/8

 

دکتر حاتمی

26/8

 

دکتر موسوی

3/9

 

دکتر رحیمی

10/9

 

دکتر زمانی

17/9

 

دکتر قاضی

24/9

 

دکتر حاتمی

1/10

 

دکتر موسوی

8/10

 

دکتر رحیمی

15/10

 

دکتر زمانی

22/10

 

دکتر قاضی


"برنامه ليزر عملی بيماريهاي دهان"

نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

روز

تاریخ

استاد

روز

تاریخ

استاد

یکشنبه

30/6/93

 

یکشنبه

2/9/93

 

سه شنبه

1/7

 

سه شنبه

4/9

 

یکشنبه

6/7

 

یکشنبه

9/9

 

سه شنبه

8/7

 

سه شنبه

11/9

 

یکشنبه

13/7

تعطیل

یکشنبه

16/9

 

سه شنبه

15/7

 

سه شنبه

18/9

 

یکشنبه

20/7

 

یکشنبه

23/9

 

سه شنبه

22/7

 

سه شنبه

25/9

 

یکشنبه

27/7

 

یکشنبه

30/9

تعطیل

سه شنبه

29/7

 

سه شنبه

2/10

تعطیل

یکشنبه

4/8

 

یکشنبه

7/10

 

سه شنبه

6/8

 

سه شنبه

9/10

 

یکشنبه

11/8

 

یکشنبه

14/10

 

سه شنبه

13/8

تعطیل

سه شنبه

16/10

 

یکشنبه

18/8

 

یکشنبه

21/10

 

سه شنبه

20/8

 

سه شنبه

23/10

 

یکشنبه

25/8

       

سه شنبه

27/8

       

 

"برنامه کلينيک ليزر اساتيد بيماريهاي دهان"

نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

روز

عنوان

یکشنبه

دکتر اميرچقماقي

دوشنبه

دکتر سراباداني

سه شنبه

دکتر دلير- دکتر پاک فطرت


برنامه بخش آسیستانهای بيماريهاي دهان

نیمسال اول 94-93

روز

5/12-5/8

2-5/12

شنبه

دکتر قاضي – دکتر رحيمي

دکتر قاضي- دکتر رحيمي

یکشنبه

دکتر زمانی– دکتر رحیمی- دکتر موسوی

دکتر زمانی - دکتر موسوی

دوشنبه

دکتر زمانی– دکتر رحیمی- دکتر موسوی

دکتر زمانی - دکتر رحیمی

سه شنبه

دکتر حاتمي- دکتر موسوی – دکتر زمانی

دکتر حاتمي- دکتر موسوی

چهارشنبه

دکتر قاضي- دکتر حاتمي

(پريو وابسته سال دوم)

دکتر قاضي- دکتر حاتمي


برنامه اتاق های عمل

روز

عنوان

شنبه

بیوپسی

یکشنبه

کلينيک ليزر

دوشنبه

کلينيک ليزر

سه شنبه

کلينيک ليزر و بیوپسی

چهارشنبه

لیزر طرح های تحقیقاتی


جدول برنامه كاري اعضا در ترم جاري

برنامه کاری دکتر جوادزاده:

 

برنامه کاری دکترحسین پور:

ایام هفته

ساعات

5/7 تا 5/8

صبح

5/8 تا 45/11

بعد از ظهر

5/12 تا 14

16 تا20

شنبه

کلاس تئوري

بخش

دفتر سرپرستي دانشکده

کلینیک ویژه

یک شنبه

دفتر سرپرستي دانشکده

 

دو شنبه

Case Report تا 5/9

سمینار تخصصی

دفتر سرپرستي دانشکده

 

سه شنبه

بخش

دفتر سرپرستي دانشکده

دفتر سرپرستي دانشکده

 

چهار شنبه

مقاله

بخش

دفتر سرپرستي دانشکده

کلینیک ویژه

پنج شنبه

کلاس تئوري يا

سمینار تخصصی

   

سایر فعالیتهای خارج از برنامه شامل:

رياست دانشکده

عضو دبیرخانه شورای تخصصی تهران

عضو هیات تحریریه مجله دانشکده

عضو هیات مدیره کلینیک ویژه دانشکده

عضو شورای فرهنگی دانشکده

عضو شورای آموزشی دانشکده

شرکت در جلسه شورای تخصصی(بر حسب مورد)

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

عضو کمیته منتخب

 

برنامه کاری دکترصنعت خانی:

ایام هفته

ساعات

5/7 تا 5/8

صبح

5/8 تا 45/11

بعد از ظهر

5/12 تا 14

16 تا20

شنبه

کلاس تئوری

امور هيئت علمي دانشگاه

امور هيئت علمي دانشگاه

مطب شخصي

یک شنبه

بخش

بخش

امور هيئت علمي دانشگاه

 

دو شنبه

کلاس تئوري يا Case Reportتا 5/9

بخش يا سمینار تخصصی

امور هيئت علمي دانشگاه

مطب شخصي

سه شنبه

Case Report

امور هيئت علمي دانشگاه

بخش

 

چهار شنبه

کلاس تئوری(اخلاق پزشکی)

بخش

امور هيئت علمي دانشگاه

مطب شخصي

پنج شنبه

کلاس تئوري

سمینار تخصصی

   

 

برنامه کاری دکتر دلاوریان:

ایام هفته

ساعات

5/7 تا 5/8

صبح

5/8 تا 45/11

بعد از ظهر

5/12 تا 14

16 تا20

شنبه

 

کميته اخلاق

   

یک شنبه

بخش بخش

 

دو شنبه

Case Report تا 5/9

سمینار تخصصی

   

سه شنبه

Case Report

بخش

بخش

کلینیک ویژه

چهار شنبه

مقاله

پاسخ به مشاوره ها

مشاوره پایان نامه های تخصصی

کلینیک ویژه

پنج شنبه

 

سمینار تخصصی

   

سایر فعالیتهای خارج از برنامه شامل:

عضو کميته اخلاق دانشگاه

عضو کمیته علوم بالینی

عضو کمیته استانی سلامت دهان و دندان

عضو کمیته راهبردی بیماریهای دهان

 

برنامه کاری دکتر پاک فطرت:

ایام هفته

ساعات

5/7 تا 5/8

صبح

5/8 تا 45/11

بعد از ظهر

5/12 تا 14

16 تا20

شنبه

کلاس تئوری

جلسه شورای پژوهشی

 

کلینیک ویژه

یک شنبه

استعداد درخشان معاونت اجرایی مرکز تحقیقات

بخش

کلینیک ویژه

دو شنبه

کلاس تئوري يا Case Reportتا 5/9

سمینار تخصصی

بخش

مشاوره پایان نامه های تخصصی

 

سه شنبه

ليزر

بخش و ليزر

بخش

 

چهار شنبه

مقاله

بخش

   

پنج شنبه

کلاس تئوري يا

سمینار تخصصی

   

سایر فعالیتهای خارج از برنامه شامل:

سرپرست تخصصي گروه

معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات

نماینده مرکز تحقيقات در شورای پژوهشی

عضویت در کمیته جامعه نگر

عضو شورای عالی مرکز تحقیقات

شرکت در جلسات رابطین مرکز تحقیقات

 

برنامه کاری دکتر امیرچقماقی:

ایام هفته

ساعات

5/7 تا 5/8

صبح

5/8 تا 45/11

بعد از ظهر

5/12 تا 14

16 تا20

شنبه

کلاس تئوري

بخش

شوراي پژوهشي

پاسخ به مشاوره ها

کلینیک ویژه

یک شنبه

بخش EDO

 

دو شنبه

Case Report تا 5/9

سمینار تخصصی

بخش

بخش

کلینیک ویژه

سه شنبه

Case Report

EDO

EDO

کلینیک ویژه

چهار شنبه

مقاله

بخش

بخش

 

پنج شنبه

کلاس تئوري يا سمینار تخصصی

     

سایر فعالیتهای خارج از برنامه شامل:

رئیس بخش بیماریهای دهان

شرکت در جلسات EDO

شرکت در جلسات ارزشیابی درونی

*ترجمه کتاب Oral Health in Geriatric Patients(در حال اتمام)

 

برنامه کاری دکتر دلیر ثانی:

یام هفته

ساعات

5/7 تا 5/8

صبح

5/8 تا 45/11

بعد از ظهر

5/12 تا 14

16 تا20

شنبه

کلاس تئوری بخش

بخش

کلینیک ویژه

یک شنبه

کلاس کنترل عفونت

مشاوره پایان نامه های تخصصی

مشاوره پایان نامه های تخصصی

کلینیک ویژه

دو شنبه

کلاس تئوري يا Case Reportتا 5/9

سمینار تخصصی يا بخش

بخش

کلینیک ویژه

سه شنبه

کلاس تئوری یا Case Report

بخش کلينيک ليزر

پاسخ به مشاوره ها

 

چهار شنبه

مقاله

بخش

بخش

کلینیک ویژه

پنج شنبه

کلاس تئوری يا

سمینار تخصصی

   

سایر فعالیتهای خارج از برنامه شامل:

نماینده گروه در کمیته کنترل عفونت

معاون گروه بيماريهاي دهان

نماينده گروه در کميته پرونده سلامت دانشکده

مسئول درس دندانپزشکي تشخيصي 1

 

برنامه کاری دکتر مسنن مظفری:

ایام هفته

ساعات

5/7 تا 5/8

صبح

5/8 تا 45/11

بعد از ظهر

5/12 تا 14

16 تا20

شنبه کلاس تئوري

بخش

بخش

کلينيک شهيد قانع

یک شنبه

پیگیری امور مربوط به آموزش مجازی

پاسخ به مشاوره ها

 

دو شنبه کلاس تئوري يا

Case Report تا 5/9

سمینار تخصصی

بخش

بخش

 

سه شنبه

Case Report

آموزش مجازي

مشاوره پایان نامه های تخصصی

کلینیک ویژه

چهار شنبه

مقاله

آموزش مجازي

پاسخ به مشاوره ها

کلینیک ویژه

پنج شنبه

کلاس تئوري يا

سمینار تخصصی

 

سایر فعالیتهای خارج از برنامه شامل:

مسئول انفورماتیک بخش

رابط آموزش مجازی

نماينده گروه در کميته پرونده سلامت دانشکده

مسئول بخش بيماريهاي دهان


برنامه کاری دکتر سر آبادانی:

 

ایام هفته

ساعات

5/7 تا 5/8

صبح

5/8 تا 45/11

بعد از ظهر

5/12 تا 14

16 تا20

شنبه

جلسه شواري پژوهشي

جلسه شواري پژوهشي

زبان تخصصي

 

یک شنبه

 

بخش

بخش

مطب شخصي

دو شنبه

Case Report

سمينار تخصصي

کلينيک ليزر

کلينيک جهاد دانشگاهي

سه شنبه

EDC دانشگاه

EDC دانشگاه

EDC دانشگاه

مطب شخصي

چهار شنبه مقاله

EDC دانشگاه

EDC دانشگاه

زبان تخصصي ؟
(16-14)

کلینیک ویژه

پنج شنبه

کلاس تئوري يا

سمینار تخصصی

 

سایر فعالیتهای خارج از برنامه شامل:

شرکت در جلسات پژوهش در آموزش

شرکت در جلسات EDO

شرکت در جلسات ارزشیابی درونی

 


 

منوی اصلی