برنامه های جدید تخصصی


برنامه های جدید تخصصی

 

برنامه آسيستان 95-94

 

جدول سمینارها 95-94


آموزش دوره عمومي

برنامه واحدهای نظری بيماريهاي دهان

نیمسال اول تحصیلی 94-93

روز

واحد

اساتيد مسئول

 

شنبه ها

30/8-30/7

 

دندانپزشکي تخصصي 1

 

 

دکتر صنعت خانی- دکتر پاک فطرت

دکتر اميرچقماقی- دکتر مظفري

دکتر حسين پور

يکشنبه ها

10-5/8

کنترل عفونت 1

دکتر دلير( 2 جلسه)

دوشنبه ها

45/10-45/8

دندانپزشکي تخصصي 2

دکتر مظفري- دکتر پاک فطرت- دکتر سراباداني-دکتر دلیر

پنج شنبه ها

10-8

بيماريهاي دهان 1 نظري

دکتر دلير- دکتر پاک فطرت

دکتر اميرچقماقی-دکتر مظفري –
دکتر دلاوريان-دکتر حسين پور

منابع:

ü دندانپزشکي تخصصي 1

ü برکت 2008

ü فالاس 2013

منابع:

ü دندانپزشکي تخصصي 2

ü برکت 2008

ü فالاس 2013

منابع:

ü کنترل عفونت 1

ü کنترل عفونت ميلر

ü فالاس 2013

برنامه تئوری بیماریهای دهان (1)

(نيمسال اول تحصيلي 94-1393 )

 

تاریخ

استاد

موضوع

27/6/93

دکتر امیرچقماقی

معاینات

3/7

دکتر امیرچقماقی

معاینات

10/7

دکتر امیرچقماقی

دکتر حسین پور

معاینات

سیستمیک

17/7

دکتر حسین پور

سیستمیک

24/7

دکتر حسین پور

سیستمیک

1/8

دکتر حسین پور

سیستمیک

8/8

دکتر دلیر

دکتر سرابادانی

بارداری

صرع

15/8

دکتر مظفری

آسم- زخمهای حاد

22/8

دکتر مظفری

زخمهای حاد

29/8

دکتر مظفری

دکتر پاک فطرت

زخمهای حاد

زخمهای عود کننده

6/9

دکتر پاک فطرت

زخمهای عود کننده

13/9

دکتر امیرچقماقی

زخمهای مزمن و متعدد

20/9

دکتر سرابادانی

دکتر دلاوریان

زخمهای مزمن و منفرد

زخمهای destructive

27/9

دکتر مظفری

ایدز

4/10

دکتر مظفری

ایدز

 

برنامه دندانپزشکي تشخيصي (1)

(نيمسال اول تحصيلي 94-1393 )

تاریخ

استاد

موضوع

22/6/93

دکتر صنعت خاني

اصول مهارتهاي ارتباطي

29/6

دکتر امیرچقماقی

انواع معاينات و اصول آن

5/7

دکتر امیرچقماقی

انواع روشهاي معاينه

12/7

دکتر امیرچقماقی

علائم عيني و ذهني

19/7

دکتر مظفری

معاينه اعصاب کرانيال و غدد لنفاوي

26/7

دکتر امیرچقماقی

معاينه غدد بزاقي و تيروئيد و TMJ

3/8

دکتر امیرچقماقی

شاخص هاي طبيعي مخاط دهان

10/8

دکتر حسين پور

انواع توده هاي گردني

17/8

دکتر حسين پور

اصول افتراق توده هاي گردني

24/8

دکتر پاک فطرت

اصول مشاوره و ارجاع

1/9

دکتر عشق پور

اصول بيوپسي

8/9

دکتر قاضي

مباني پاتولوژي دهان، فک و صورت

15/9

دکتر قاضي

مباني پاتولوژي دهان، فک و صورت

29/9

دکتر زارع

آشنايي با سيتولوژي

6/10

دکتر محمودي

آشنايي با بيوپسي

13/10

دکتر ساغروانيان

روشهاي نوين تشخيصي در پاتولوژي

20/10

دکتر ساغروانيان

روشهاي نوين تشخيصي در پاتولوژي


برنامه ليزر آسیستانهای بيماريهاي دهان

نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

 

تاريخ

عنوان

استاد

 

ايمني ليزر

دکتر مظفري

 

 

کاربرد ليزر کم توان

 

دکتر سراباداني- دکتر اميرچقماقي

 

کاربرد ليزر در بيماريهاي دهان

دکتر پاک فطرت

 

کاربرد ليزر در ساير رشته هاي تخصصي

دکتر مظفري- دکتر دلير

 

کاربرد ليزر ديود در رشته هاي تخصصي دندانپزشکي

دکتر سراباداني

 

دزيمتري

دکتر سراباداني

برنامه سمینار آسیستانهای بیماریهای دهان

نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

 

ایام هفته

استاد/آسیستان

24/6/93

31/6

7/7/93

14/7

28/7

5/8

19/8

26/8

3/9

10/9

17/9

24/9

1/10

8/10

دوشنبه

5/12-10

دستیاران

سال 1

   

معاینات

معاینات

معاینات

معاینات

معاینات

معاینات

معاینات

زخم ها

زخم ها

زخم ها

زخم ها

زخم ها

استاد

   

دامیرچقماقی

د مظفری

دحسین پور

دحسین پور

دحسین پور

دحسین پور

دحسین پور

ددلاوریان

ددلاوریان

ددلاوریان

ددلاوریان

ددلاوریان

دستیاران

سال 3

 

غدد بزاقي

غدد بزاقي

غدد بزاقي

غدد بزاقي

توده گردني

توده گردني

طب پيوند

طب پيوند

 

نوروماسکولر

نوروماسکولر

نوروماسکولر

 

استاد

 

دپاک فطرت

ددلير

دپاک فطرت

ددلير

دپاک فطرت

ددلير

دپاک فطرت

ددلير

دامیرچقماقی

دامیرچقماقی

دسراباداني

دسراباداني

 

دحسین پور

دحسین پور

دحسین پور

 

پنجشنبه 5/11-5/8

دستیاران سال اول

 

تاریخ

27/6/93

3/7

10/7

17/7

24/7

1/8

8/8

15/8

22/8

29/8

6/9

13/9

20/9

27/9

عنوان

 

دیابت

دیابت

دیابت

 

خونريزي دهنده

خونريزي دهنده

خونريزي دهنده

آدرنال

دیسکرازی خونی

دیسکرازی خونی

دیسکرازی خونی

دیسکرازی خونی

متخصص خون

استاد

 

دپاکفطرت

 

دپاکفطرت

 

دپاکفطرت

 

 

دامیرچقماقی

دصنعت خاني

دامیرچقماقی

دصنعت خاني

دامیرچقماقی

دصنعت خاني

دصنعت خاني

دپاکفطرت

ددلير

دپاکفطرت

ددلير

دپاکفطرت

ددلير

دپاکفطرت

ددلير

 

دستیاران سال دوم و سوم

5/11-5/8

عنوان

 

TMJ

سال سوم

TMJ

سال سوم

           

سردرد

سال دوم

سردرد

سال دوم

کليوي

سال سوم

کليوي

سال سوم

کليوي

سال سوم

استاد

 

دجوادزاده

دجوادزاده

           

دمظفري-دسراباداني

دجوادزاده

دمظفري-دسراباداني

دجوادزاده

دامیرچقماقی

د مظفري

دامیرچقماقی

د مظفري

دامیرچقماقی

د مظفري

                               
                               

برنامه سمینارهای دانشجویی درون بخشی

(نیمسال اول تحصیلی 94-93)

تاریخ

صبح

عصر

22 الی 26/6/93

Demonstration و معرفی log book

Demonstration و معرفی log book

(برای گروه یکشنبه سمینار ضایعات سفید و قرمز نیز ارائه می شود)

29/6 الی 2/7

ویزیت بیماران

موضوع سمینار: پیگمانتاسیون

(برای گروه دوشنبه و سه شنبه سمینار ضایعات اگزوفیتیک نیز ارائه می شود)

5/7 الی 9/7

ویزیت بیماران

موضوع سمینار: نسخه نویسی با رویکرد عملی

12/7 الی 16/7

ویزیت بیماران

موضوع سمینار: ضایعات سفید و قرمز

19/7 الی 23/7

ویزیت بیماران

ارائه یک case سفید و قرمز

توسط آسیستان سال 3

26/7 الی 30/7

ویزیت بیماران

موضوع سمینار: ضایعات زخمی مزمن (منفرد و متعدد)

ارائه توسط آسیستان سال 2

3/8 الی 7/8

ویزیت بیماران

ارائه یک case زخم

توسط آسیستان سال 2

10/8 الی 14/8

ویزیت بیماران

برگزاری سمینار: اگزوفیتیک

17/8 الی 21/8

ویزیت بیماران

ارائه یک case اگزوفیتیک

توسط آسیستان سال 3

(برای گروه دوشنبه یک case سفید و قرمز نیز توسط آسیستان سال 3 ارائه می شود)

جابجائی section صبح و بعدازظهر

24/8 الی 28/8

ویزیت بیماران

موضوع سمینار: پیگمانتاسیون

1/9 الی 5/9

ویزیت بیماران

موضوع سمینار: نسخه نویسی با رویکرد عملی

8/9 الی 12/9

ویزیت بیماران

موضوع سمینار: ضایعات سفید و قرمز

15/9 الی 19/9

ویزیت بیماران

موضوع سمینار: ضایعات اگزوفیتیک

(برای گروه شنبه سمینار ضایعات زخمی توسط آسیستان سال 2 ارائه می شود)

22/9 الی 26/9

ویزیت بیماران

موضوع سمینار: ضایعات زخمی مزمن (منفرد و متعدد)

توسط آسیستان سال 2

29/9 الی 3/10

برگزاری سیمنار توسط دانشجوی سال پنجم

ارائه case ضایعه دهانی در گروههای 2 نفره

برگزاری سیمنار توسط دانشجوی سال پنجم

ارائه case ضایعه دهانی در گروههای 2 نفره

6/10 الی 10/10

برگزاری سیمنار توسط دانشجوی سال پنجم

ارائه case ضایعه دهانی در گروههای 2 نفره

برگزاری سیمنار توسط دانشجوی سال پنجم

ارائه case ضایعه دهانی در گروههای 2 نفره

13/10 الی 17/10

برگزاری سیمنار توسط دانشجوی سال پنجم

ارائه case ضایعه دهانی در گروههای 2 نفره

برگزاری سیمنار توسط دانشجوی سال پنجم

ارائه case ضایعه دهانی در گروههای 2 نفره

امتحان پایان بخش روز 17/10/93 ساعت 11

جهت واحد بیماریهای دهان عملی 2 و 3 برگزار می گردد.

 

منوی اصلی