پیام مدیر گروه

پیام مدیر گروه:

حمد و سپس ایزد یکتا را که آفریننده همه چیز است و با درود و سلام به همه واسطان خدا در امر شفا و سلامت مردم و نیز درود و سلام بر صالحان و پویندگان راه علم و معرفت. بی شک هنر دندانپزشکی وقتی به کمال می رسد که توام با آگاهی و علم باشد و پرداختن صرف به هنر، بدون علم و آگاهی به مثابه داشتن یک بال برای پرواز است.

مسلماً اگر دندانپزشک با تدابیردرمانی و مشکلات احتمالی بیمارانی که به وی مراجعه میکنند (حتی اگر این احتمال اندک و نا چیز باشد) شناخت و آگاهی نداشته باشد ، به بیراهه رفته و در مان وی توام با خطرات بسیار جدی برای بیمار می گردد. چه بسیار بیمارانی که نیاز به درمان دیگری داشته و بخاطر تشخیص اشتباه، درمان نادرست و/یا غیر ضروری برای آنها انجام شده است . چه بسا بیمارانی که بخاطر تاخیر در تشخیص و عدم ارجاع مناسب ضایعات جدی و پیش سرطانی دهان آنها توسط دندانپزشک ، شرایط بحرانی و خطرناک و حتی مرگ آور برایشان ایجاد شده است.نیازی نیست که این اشتباهات تکرار گردند چرا که گاهی فقط یک اشتباه یا غفلت کافی است تا بقیه عمریک دندانپزشک را تحت تاثیر قرار داده و روان او را برای ابد پریشان نماید. بر همین اساس انتقال تجربیات علمی و به دست آوردن دانش نوین بیماریهای دهان ضرورت بوده و میتواند مایه خیر کثیر در دنیا و آخرت باشد وهمواره بایستی از به روز نمودن آن غافل نباشیم.

امید است در راستای ارتقاء سطح سلامت و بهداشت ، لحظه ای از کسب علم و رضای خدا و خلق خدا غافل نباشیم.

منوی اصلی