تاریخچه

تاریخچه

دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 1344 تاسیس شده است. تا سال 1364 دروس علمی و تئوری رشته بیماریهای دهان توسط متخصصین پاتولوژی تدریس می شده است. که دکتر حسین پور جاجرم نیز از سال 62 در این امر همکاری داشته اند. از سال 64 با ورود آقای دکتر جوادزاده رشته بیماریهای دهان شکل تازه ای بخود گرفت و کلیه واحدهای مربوط به این رشته توسط ایشان و آقای دکتر حسین پور جاجرم بعنوان اولین متخصصین رشته بیماریهای دهان در مشهد تدریس می شد. بعد از آن با جذب متخصصین دیگر این رشته از جمله دکتر زارعی، دکتر صنعت خانی و دکتر دلاوریان بر تعداد متخصصین این رشته افزوده شده تا جایی که هم اکنون گروه بیماریهای دهان دارای یک استاد، 5دانشیار و 2 استادیار می باشد.

گروه بیماریهای دهان تا سال 81 با گروه پاتولوژی و رادیولوژی مشترک بوده است و با جدا شدن گروه پاتولوژی (1381) و رادیولوژی(1388) ، این گروه به کار خود ادامه داده است.

از سال 73 گروه بیماریهای دهان شروع به ترتیب متخصص در این رشته با حضور 3 نفر دستیار نموده است و در حال حاضر دارای 7 دستیار می باشد و در برخی سالها دستیاران این رشته موفق به کسب رتبه های برتر در آزمون بورد تخصصی شده اند.

از جمله فعالیت های ویژۀ این گروه تاسیس کلینیک دردهای دهان و فک و صورت می باشد که به همت آقای دکتر جوادزاده در سال 81 به عنوان یک مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی کار خود را آغاز نموده و از سال 84 بعنوان یکی از واحدهای پژوهش مرکز تحقیقات دبیماریهای دهان، فک و صورت بصورت مستمر و بلاوقفه (حتی در ایام تابستان) به فعالیت خود ادامه می دهد. لازم به ذکر است که این کلینیک از حضور دائمی متخصص اعصاب و روان در کنار متخصصین بیماریهای دهان برخوردار است و در صورت نیاز مشاوره های لازم با سایر متخصصین صورت می گیرد.

منوی اصلی