قوانین و مقررات

قوانین و مقررات بخش:

 

قوانین و مقرارت بخش بیماریهای دهان

(نیمسال اول تحصیلی 94-93)

بدیهی است قبل از انتخاب واحد عملی بیماریهای دهان (1،2،3) دانشجویان عزیز می بایست پیش نیازهای الزامی را گذارنده باشند و مسئولیت این امر مستقیماً به عهده دانشجو می باشد. در صورت مشخص شدن عدم رعایت این موضوع در هر زمان از نیمسال تحصیلی، واحد عملی حذف شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست!

1- دانشجویان بایستی رأس ساعت 30/8 صبح در بخش حضور یابند.

2- در هنگام حضور در بخش داشتن روپوش سفید تمیز الزامی است.

3- داشتن Label از اولین روز حضور در بخش الزامی است. یک عکس پرسنلی 3×4 پشت نویسی شده در اولین روز بخش به پرسنل داده شود.

4- از آنجا که بخش بیماریهای دهان اولین محل رویارویی بیمار با دندانپزشک در دانشکده شایسته است، برخورد دانشجو با بیماران مطابق منشور اخلاقی برخورد پزشک با بیمار باشد.

5-رعایت اصول کنترل عفونت (استفاده از ماسک، دستکش، کاور یونیت و ست یکیار مصرف) در هنگام معاینات داخل و خارج دهانی، تهیه فتوگرافی و تکمیل پرونده بیماران باید رعایت گردد.

6- خروج از بخش در پایان ساعت تعیین شده توسط آموزش و یا تا زمانی که بیمار در بخش حضور دارد و با هماهنگی اساتید بخش امکانپذیر است.

7- تلفن همراه در بدو ورود به بخش خاموش گردد.

8- فتوگرافی های مورد نیاز باید از آقای خباز گرفته شود.


منوی اصلی