چشم انداز گروه بیماریهای دهان

«چشم اندازه گروه بیماریهای دهان»

  • شناساندن شرایط نیاز مند مشاوره و ارجاع
  • افزایش آگاهی های جامعه در مورد ضایعات پیش سرطانی حفره دهان
  • ارتقاء بینش و نگرش پزشکان و دندانپزشکان در خصوص طبقه بندی ضایعات حفره دهان و اهمیت آن
  • ارتقاء بهداشت، سلامت وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان
  • تسهیل در امر ارجاع و معرفی صحیح بیماران مبتلابه بیماریهای دهان به مراکز واجد شرایط
  • ابداع وبکار گیری درمانهای نوین لو موثر بیماریهای مخاط دهان با کمک لیزر ،کرایو وساخت فرمولاسیون های دارو یی جدید
  • ارتقاءوتامین امکانات جهت روشهای نوین تشخیصی ضایعات مختلف حفره دهان
  • انتقال تجربیات به کمک برنامه ریزی و اجرای سمینارها و همایش ها و کنفرانس های علمی با گروه های آموزشی دیگر بخشهای تخصصی پزشکی و دندانپزشکی
  • برنامه ریزی و اجرای سمینارها و همایش ها و کنفرانس های علمی منظم و مداوم به منظور انتقال تجربیات به همکاران دندانپزشک

منوی اصلی