اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی
 
  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی سمت
دکتر جواد سرابادانی   مدیر گروه
دکتر مریم امیرچقماقی  
معاون گروه - نماینده EDO

دکتر آتس سا پاک فطرت   سرپرست تخصصی - - رابط و معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات - نماینده گروه جامعه نگر
دکتر حسن حسین پور جاجرم   ریاست دانشکده
دکتر زهرا دلاوریان  

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت - عضو کمیته اخلاق و عضو کمیته علوم بالینی معاونت پژوهشی

عضو کمیته استانی سلامت دهان و دندان

دکتر مجید صنعت خانی    

دکتر زهره دليرثاني

  رابط کمیته کنترل عفونت دانشکده دندانپزشکی- رابط گروه
دکتر پگاه مسنن مظفری
  رابط آموزش مجازی - مسئول بخش
دکتر عباس جوادزاده بلوری
   

منوی اصلی